Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI
 
Günümüzde hangi alanda faaliyet gösterirse göstersin, bütün işletmelerde olması gereken en önemli bölümlerden biri muhasebedir. Muhasebe bölümünün etkin bir şekilde çalışabilmesi, söz konusu bölümü işler hale getirecek, alanında donanımlı teknik elemanların istihdamına bağlıdır. Dolayısıyla bu elemanların genel muhasebe bilgisine sahip olması, bilgisayarlı muhasebe uygulamaları ve vergi konularında donatılmış olması gerekmektedir. Bu da ancak Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programlarının açılmasıyla mümkün olacaktır.
 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı mali müşavirlik bürolarının, ticari ve sanayi işletmelerinin muhasebe ve finans bölümlerinin ihtiyacını karşılayacak, nitelikli teknik donanıma sahip Muhasebe Meslek elemanı yetiştirmektir. Bu programda, muhasebe alanındaki temel bilgileri, muhasebenin fonksiyonlarını kavrayabilme, mesleği ile ilgili güncel mevzuatı takip edilebilme, muhasebe kayıtlarını yapabilme becerisi, finansal analiz sürecinde öğrendiği değerleri kullanabilme becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır. Aynı zamanda vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki önemi ve yeri, kaynakları, vergilendirme süreci, ülkemizde gerçekleşen vergi uygulamaları ile ilgili bilgiler de kazandırılmaya çalışılmaktadır.
 
Muhasebe programı öğrencileri, Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Genel İşletme, İktisat, Mali Tablo Analizi, Türk Vergi Sistemi gibi konularda eğitim almaktadırlar. Teorik derslerin yanında bilgisayar laboratuarlarında muhasebe paket programlarını uygulamalı olarak görmekte, muhasebe laboratuarında büro araç ve gereçlerinin kullanımı ile iş piyasasından alınan gerçek örnekler üzerinde çalışarak uygulamalar yapmaktadırlar.
 
Bu programın hedefi iki yıllık ön lisans dönemi sonunda öğrencilerin muhasebe kaydı, beyannamelerin doldurulması,  bordro düzenleme,  bilânço çıkarma, muhasebe paket programlarını kullanma gibi muhasebe ile ilgili bilgileri ve becerileri uygulayabilir düzeye getirmektir.
 
Bu programdan mezun olan öğrenciler DGS ile İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.
 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları eğitimini bitiren öğrenciler "Önlisans Diploması" almaya hak kazanırlar ve muhasebe meslek elemanı (teknikerliği) ünvanı alırlar.  Bu kişiler bir iş yerine bağlı ya da kendi adına serbest muhasebecilik mesleği icra eden ya da kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe yönetimine katkı verebilirler. Özelde serbest muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir bürolarında yardımcı eleman olarak ya da banka, sigorta şirketleri, turizm şirketleri, inşaat ve endüstri işletmelerinde muhasebe elemanı olarak çalışabilmektedirler.
 
 
 Akademik Personel

 Öğr. Gör. Dr. Arzu ÖZMERDİVANLI

 Öğr. Gör. Esra YILDIZ

 Öğr.Gör. Fatih Mehmet ÇUHADAR